Tensi Reisid


Miks just Võnnus?
 
   
 
 • Võnnu asub looduskaunis kohas, kus aastaid on olnud kirikuküla. Kaugus Tartust on 25 km. Siin on ideaalselt rahulik keskkond õppimiseks;
 • koolil on head tingimused õppimiseks, meie kool on valminud 1990. aastal ja on üks kaunimaid koolihooneid Tartumaal;
 • meie uues arvutiklassis on ainult uued viimase põlvkonna korralikud arvutid ja hulk õpitarkvara, multimeedia ja võimalus kasutada interneti teenuseid, osa ainetunde toimuvad arvutiklassis, tegeleme ka projektõppega;
 • meil on head õpetajad ja piisavalt õppevahendeid;
 • kaugelt tulnud õpilastel on võimalus elada internaadis;
 • kogu koolipere soov on teha ühist meeskonnatööd, nii õppimisel kui ka õpetamisel;


MUUDEST TEGEMISTEST

 • koolil on väga head sportimisvõimalused, täismõõtmetega võimla, mänguväljakud, talvel liuväli, suusarajad;
 • majandusõppe raames keskendume turismile, kus põhitähelepanu on pööratud õpilasfirmade rakendamisele majutusbaasi loomisel ning reisimarsruutide koostamisele välisreisidel;
 • koolil on hästi sisustatud tööõpetuse kabinetid;
 • koolil on hea raamatukogu;
 • asume Gustav Suitsu sünnikohas ning meil toimuvad luule lugemise võistlused;
 • elame aktiivset klassivälist elu.
 
   
 
   
   
B DesiGn
2005 - 2006 Copyright ©. All rights reserved. Võnnu keskkool