VEPA Käitumisoskuste Mäng on klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise kontrollimiseks. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng edendab prosotsiaalset käitumist ning vähendab korrarikkumisi klassis. Mäng sobitub ideaalselt läbiviimiseks esimeste klasside õpilaste seas, et ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja õppida reegleid järgima. Nimetatud metoodika rakendamine aitab pikemas perspektiivis ennetada mitmeid  riske, mis noori varitsevad. Tervise Arengu Instituut, kes programmi ellu viib, teeb ka uuringuid, et hinnata metoodika tõhusust. Meie kooli 1. klass ühines programmiga selle kooliaasta sügisel. 4. 09. käidi TAI-st õpilasi testimas, millele eelnes kokkulepe vanematega. Õpilaste jaoks oli testimine individuaalne ja saadud info on parooliga kaitstud. Kevadel tehakse kordustestimine, et muutusi hinnata. Põhimõtteliselt uuritakse õpilase käitumise kontrollimise võimet. Õppeaasta jooksul rakendatakse klassis VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodikat, mis  arendab õpilast soovitud suunas.
Praegu osaleb uuringus 52 kooli ja jätkuvalt oodatakse ühineda soovijaid.

Mai 2018
E T K N R L P
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3