Võnnu Keskkoolis alustas sellel õppeaastal tööd Comenius 1 – Koolide koostöö projekt, mis kannab nime “Elamine: tagasi tulevikku”. Projekti koordinaatoriks on Belgia kool ning partnerid Iirimaalt, Saksamaalt, Itaaliast ja Turgist. Projekt on plaanitud kolmeks aastaks. Esimesel aastal on peateemaks kool. Projektiaasta jaguneb trimestriteks. Esimesel trimestril tutvustame oma partneritele kooli tänapäeval: mida me õpime, milline on tunniplaan, jne. Teisel trimestril uurime kooli minevikus ja kolmandal trimestril kujutleme kooli tulevikus. Aasta lõpus valime välja ühe partnermaa ja üritame nädala jooksul kujutleda end partnerkooli õpilastena. Samuti korraldame näituse erinevate maade koolide tutvustamiseks.

www.vonnukk.edu.ee  


Comeniuse projekt Võnnu Keskkooli algastmes.

Nagu eespool lugeda võisite, koosneb meie projekt kolmest trimestrist.
Sel õppeaastal on uuritavaks teemaks ”Minu kool täna, eile ja homme”.
Esimene trimester “Minu kool täna” on lõppenud. Selle teema raames valmisid lastel postrid, mis tutvustasid meie kooli. Lapsed kirjutasid Võnnu kooli teemalisi jutte ja luuletusi.Püüdsime kirjeldada koostööpartneritele meie kooli võimalikult arusaadavalt. Illustreerisime oma tööd rohkete fotodega. Meie lapsed õpivad inglise keelt alles esimest aastat. Sellest tulenevalt ka selline tööde valik.

Töö loppedes valmis infosaadetis koolikorraldusest tänapäeval. Jäime suure huviga ootama, millised tööd saabuvad teistest maadest meile. Selgus, et suures osas oli kasutatud sarnaseid töövõtteid. Selleks, et kõikides maades toimuv lasteni jõuaks, kujundasime saadud materjalidest stendi.Õpetajad töötasid saadud informatsiooni läbi ja viisid õpilastele läbi infotunnid, kus tutvustati ühte kindlat maad. Euroopa kaart sai päris hästi selgeks! Koos lastega leiti ka, mis on meil ühist ja mille poolest me teineteisest erineme.

Praegu on töös projekti teine trimester, mille teemaks on “Minu kool eile”.
Tänaseks oleme külastanud Palamuse Koolimuuseumi ja ERMi. Mõlemas tutvusime Eesti kooli ajalooga, saime täita huvitavaid töölehti. Giidide töö oli suurepärane ja tekitas lastes huvi asja edasi uurida. Infopunkti juhatajalt ,Tiiu Meeritsalt ,saime lugemiseks vanu kohalike inimeste mälestusi. Huvitavad olid ka ajaloolised fotod. Kooliharidust on Võnnu mail antud aastast 1688. Õnneks on palju ajaloolist materjali säilinud ja seda on võimalik lastele tutvustada. Alles on ka kaks koolimaja, kus toimus õppetöö eelmise sajandi algusest kuni uue koolimaja valmimiseni. Tänavu saab meie praegune kool 16 aastat vanaks.

Koolimajad on olnud väga erinevad nagu ka õpetamise kord nendes. Lastes tekitasid elevust vanad karistusmeetodid. Palamuse Koolimuuseumis tahtsid kõik õpilased hernestel põlvitada. Suurt huvi tunti ka koolivormi vastu erinevatel aegadel. Eesti Rahva Muuseumis said lapsed neid selga proovida ja kujutada end vana aja koolilastena.

Kõik osavõtvad klassid on vaadanud mängufilmi “Kevade”, vaatamise kaigus pidid õpilased täitma ka vastavasisulisi töölehti.

Teema raames võrdleme, mille poolest olid Eesti koolid sarnased ja mille poolest erines vana Võnnu kool praegusest koolist. Samuti joonistame nähtud materjali põhjal oma nägemuse vana aja koolist. Tahame korraldada õpilastele rollimängu kuuekümnendate aastate vahetunnist ja tolle aja karistusmeetoditest. Siin loodame suuresti lastevanematele. Samuti tahame läbida kujuteldava koolitee nii, nagu seda tehti vanasti – hobuse ja reega. Kavas on veel ka Rocca al Mare muuseumi külastus.

Tehtud tööd ja tegemised kajastuvad laste töömappides. Koostööpartneritele lähevad taas teele infosaadetised.