Tensi Reisid


Rootsi keel
 
   
 

Miks just rootsi keel?

Rootsi Kuningriik on kõrgeltarenenud tööstusmaa. Volvo, Scania-Saab, Electrolux, Ericsson ja paljud teised kaubamärgid on ülemaailmselt tuntud. Seetõttu on meie naabermaa piisavalt atraktiivne, et teada ja tunda teda rohkem. Ka ajalooliselt on meil palju ühist, hea Rootsi aeg on rahva mälusoppides veel tänaseni säilinud. Just nimelt siis tekkis Eestimaa talurahval esmakordselt võimalus saada kooliharidust. B. G. Forselius organiseeris Tartus õpetajate seminari ning sealsed õpilased näitasid oma laulu- ja lugemisoskust isegi Rootsi kuningale. Loomulikult rajati ka Tartu Ülikool just nimelt Rootsi ajal. Seetõttu võib ehk öelda, et suhetest Rootsiga on meile alati kasu olnud. Lisaks öeldule on oluline ka see, et Võnnu koolil on kauaaegsed sõprussidemed Köpingi kooliga ning Björklinge piirkonnaga. Teatavasti on Rootsi meie üks tähtsamaid kaubanduspartnereid ning samuti tähtis transiitmaa, sest paljud kaubateed Lääne-Euroopasse kulgevad läbi Rootsi. Seega rootsi keele oskus on äärmiselt teretulnud. Arvatavasti õige pea ühineme Euroopa Liiduga, siis avarduvad ka meie töövõimalused välismaal. Rõhutada tuleb siinjuures asjaolu, et rootsi keelega saab hakkama ka Norras, Taanis ja Soomes. Niisiis, rootsi keele oskus tuleb igati kasuks Teie eluplaanide valikul.

 
   
 
   
   
B DesiGn
2005 - 2006 Copyright ©. All rights reserved. Võnnu keskkool