Tensi Reisid


Hea Algus
 
   
 

Võnnu Kk I, II ja III klass on ühinenud Hea Alguse programmiga. Oleme ühed 250-st Eestis töötavast klassist.
Õpetajad Riina Võikar ja Mai Tammoja on saanud rahvusvahelise õpetaja sertifikaadi.
Hea Alguse programm toetub riiklikule õppekavale ja sisaldab eneses nelja eesmärki:

 • Kujundada eluaegseid Õppijaid,
 • Luua vastastikusele austusele ja demokraatlikele põhimõtetele rajatud õpikeskkond,
 • Tagada arengu järjepidevus ning võimaldada praktilist kogemust.
 • Kindlustada, et kõik lapsed omandaksid teoreetilised, kunstilised, rahvuslikud ning praktilised oskused.

Hommikukogunemise eesmärk on luua kogukond, julgustada jagama, kuulama, kaasa haarama ja osalema.
Päevaplaan õpetab lapsi ajast lugu pidama, valikuid tegema ja puhkust eristama.

Klassi reeglid pannakse kokku ühiselt. Meie reeglid on sellised:

 • Tervitan kõiki viisakalt.
 • Olen sõbralik, ei tee kellegile liiga.
 • Kuulan, kui teine räägib.
 • Olen tunnis vaikselt.
 • Võtan kõik vajalikud õppevahendid kaasa.
 • Panen kõik asjad õigele kohale tagasi.
  Klass jaguneb õppekeskusteks, kus laps õpib ise teavet hankima.

Lapsevanematel on Hea Alguse klassis oluline osa:

 • Osaletakse keskuste päeval keskuste töös.
 • Kohtutakse väikestes gruppides.
 • Klassis on sisse seatud lastevanemate nurk, kus pakutakse hommikukohvi.
 • Toimuvad ühised arutelud.
 • Osaletakse pidudel ja üritustel.
 • Esinetakse tundides.
 • Toimuvad ühised matkad ja õppekäigud.
 
   
 
   
   
B DesiGn
2005 - 2006 Copyright ©. All rights reserved. Võnnu keskkool